Uživatelem nastavené srovnávací období
Nápověda

Dopravních nehod

Usmrceno osob

Těžce zraněno osob

Lehce zraněno osob

Oběti dopravních nehod

Zavinění dopravních nehod

Nejčastější příčiny dopravních nehod

Nejtragičtější příčiny dopravních nehod

Druh srážky

Srážka s pevnou překážkou

Počet nehod podle věku řidiče (viníka nehody)

Počet zemřelých podle věku řidiče

Podíl dopravních nehod podle času (v základním období)

Vývoj webové aplikace a software na identifikaci klastrů nehod na silniční síti byl podpořen grantem TA ČR (CK01000049): Tvorba pokročilých nástrojů pro analýzu dopravních nehod pro Policii ČR
Kontakty: Michal Kvasnička (michal.kvasnicka@econ.muni.cz) & Štěpán Mikula (stepan.mikula@econ.muni.cz)
Nápověda
Nápověda
Nápověda

Mapa shluků dopravních nehod

Nastavení profilu a výpočtu shluků nehod

Nápověda

Oběti dopravních nehod

Zavinění dopravních nehod

Nejčastější příčiny dopravních nehod

Druh srážky

Počet nehod podle věku řidiče (viníka nehody)

Vývoj webové aplikace a software na identifikaci klastrů nehod na silniční síti byl podpořen grantem TA ČR (CK01000049): Tvorba pokročilých nástrojů pro analýzu dopravních nehod pro Policii ČR
Kontakty: Michal Kvasnička (michal.kvasnicka@econ.muni.cz) & Štěpán Mikula (stepan.mikula@econ.muni.cz)
Omezit na nehody v oblasti poslední vybrané nehodové lokality. Zoom
Nápověda
Omezit nehody výběrem polygonu na mapě. Zoom
Nápověda

Mapa dopravních nehod

Zelený polygon na mapě odpovídá oblasti poslední vybrané nehodové lokality na tabu 'Nehodové lokality'. Uživatel může pomocí mapových nástrojů nakreslit vlastní polygon, který je zobrazen modrou barvou. Nehody lze podle obou polygonů filtrovat.

Oběti dopravních nehod

Zavinění dopravních nehod

Nejčastější příčiny dopravních nehod

Druh srážky

Počet nehod podle věku řidiče (viníka nehody)

Vývoj webové aplikace a software na identifikaci klastrů nehod na silniční síti byl podpořen grantem TA ČR (CK01000049): Tvorba pokročilých nástrojů pro analýzu dopravních nehod pro Policii ČR
Kontakty: Michal Kvasnička (michal.kvasnicka@econ.muni.cz) & Štěpán Mikula (stepan.mikula@econ.muni.cz)